Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Verhoilijamestari Iiris ay
Y-tunnus: 1759602-3
Osoite: Pääskyläntie 41, 42100 Jämsä
Sähköposti: verhoilijamestari@verhoilijamestari.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Erkki ja Iiris Mero
Puh: 050 5579369

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Verhoilijamestari.fi:n sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero lisäksi mahdollinen yhteydenottolomakkeen viesti.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa

Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Kuluttajasuoja

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).